Adnan Menderes Üniversitesi
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş İşlemleri

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Sınavı Sonuçları

Rektörlük - Temizlik Rektörlük - Güvenlik Uyg. ve Araş. Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Ziraat Fakültesi ADÜSEM20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personelimizin sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri, 01/01/2018 tarihli “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” Tebliği ile belirlenmiştir.
Bu kanun kapsamında ve Usul Esaslar Tebliği uyarınca, yapılacak işlemlerin aksamaması ve koordinasyonun sağlanması için aşağıda verilen takvime uyulacaktır.
 
Takvim gerektiği durumlarda değişikliğe uğrayabilir.
 
 

İşlem

Süre

Tarih Aralığı

Başvuruların Alınması

10 gün

02/01/2018 – 11/01/2018

Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerine İlanı

18 gün

12/01/2018 – 29/01/2018

İlana İtiraz

3 gün

30/01/2018 – 01/02/2018

İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

5 gün

02/02/2018 – 06/02/2018

Sınavın Gerçekleştirilmesi

10 gün

07/02/2018 – 16/02/2018

Sınav Kuruluna İtiraz

3 gün

17/02/2018 – 19/02/2018

İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

5 gün

20/02/2018 – 24/02/2018