Adnan Menderes Üniversitesi
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş İşlemleri

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personelimizin sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri başlatılmıştır. Bu kapsamda başvuru yapacak personellerimiz çalıştıkları birimi seçerek başvuru için gereken evraklara ulaşabilirler.

Başvuru için gereken evrakları eksiksiz tamamlayarak;

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personellerimiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na;

Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan personellerimiz Hastane Başmüdürlüğüne;

Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde çalışan personellerimiz Fakülte Sekreterliğine;

evraklarını en geç 11 Ocak 2017 Tarihinde mesai bitimine kadar teslim etmelidir.

ÖNEMLİ : Güvenlik Soruşturması Formundaki Aile Bireylerinin Adres ve Tc Bilgileri İçin Beyan Esastır. Nufus Müdürlüklerinden Belge Alınmasına Gerek Yoktur

Gerekli Belgeler (Çalıştığınız birime göre seçiniz!)