2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Sevgili Adaylar Adnan Menderes Üniversitesine Hoşgeldiniz.

Kayıt işlemine başlamadan önce duyuruları dikkatle okuyunuz!

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

E-Kayıt İşlemleri

 1. E-kayıt yapacak adaylar, 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden giriş yaparak elektronik ortamda kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 2. E-devlet üzerinden e-kayıt işlemi yapan öğrencilerden herhangi bir belge istenmemektedir.
 3. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler, 11-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında http://yenikayit.adu.edu.tr adresinden giriş yaparak ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

 KİMLER E-KAYIT YAPAMAZ?

 1. Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan adaylar elektronik kayıt yapamayacaktır.
 2. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler elektronik kayıt yapamayacaktır.
 3. İkinci yükseköğretim programına (Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim programları dahil) kayıt yaptıracak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaktır.
 4. Özel yetenek ile öğrenci alan programlar ile sağlık raporu istenen programlara yerleşen adaylar elektronik kayıt yapamayacaktır.
 • Özel Yetenek İle Öğrenci Alan Programlar:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki tüm programlar,

Devlet Konservatuvarındaki tüm programlar,

Eğitim fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı,

Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı.

 • Sağlık Raporu İstenen Programlar:

Diş Hekimliği Fakültesi,

Hemşirelik Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik programı,

Tıp Fakültesi,

Veteriner Fakültesi,

        Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi ile İlk ve Acil Yardım programı,

        Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı,

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki tüm programlar,

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki tüm programlar,

 E-Kayıt yapamayacak olan adaylar14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde yüz yüze kayıt yaptıracaklardır.

 E-kayıt yapmak isteyen adaylar, E-KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.turkiye.gov.tr/

E-kayıt yapan öğrenciler, DERS KAYDI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ. http://yenikayit.adu.edu.tr

Yüz Yüze Kayıt İşlemleri

 1. Üniversitemize 2017-ÖSYS ile yerleşen adaylardan, herhangi bir nedenle e-kayıt yaptıramayanlar ile sağlık raporu istenen birimlere yerleşen adaylar 14-18 Ağustos 2017tarihleri arasında, yerleşmiş oldukları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine, şahsen veya noter vekaleti verilmiş vekilleri aracılığı ile yüz yüze kayıt işlemi yapacaklardır.
 2. Yüz yüze kayıt işlemi yapan öğrencilerden aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.
 3. Kayıt işlemini yüz yüze yapan öğrenciler, 14-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında http://yenikayit.adu.edu.tr adresinden giriş yaparak ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Yüz Yüze Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. 2017 OSYS Sonuç Belgesi Bilgisayar Çıktısı,
 2. Diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir),
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi (Aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir),
 4. Fotoğraf (4 adet 4.5 x 6 cm ebadında fotoğraf),
 5. Askerlik Durum Beyanı (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için http://kamu.turkiye.gov.tr/ adresinden askerlik durum belgesinin temin edilmesi gerekmektedir),
 6. Sağlık Raporu (kayıt için sağlık raporu isteyen birimlere yerleşen adayların kendilerinden istenen nitelikte rapor getirmeleri gerekmektedir).
 • Diş Hekimliği Fakültesi için, devlet veya üniversite hastaneleri ile sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak "Diş Hekimliği Fakültesine Kaydolmasında Sakınca Yoktur" ibareli sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı için, devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden “eğitimini sürdüremeyecek derecede işitme kaybına sahip olmadığını” gösteren resmi onaylı rapor istenmektedir.
 • Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı için, devlet hastanesi veya üniversite hastanesi göz kliniğinden “renk körlüğü bulunmadığına dair” resmi onaylı rapor istenmektedir.
 • Hemşirelik Fakültesi için, tam teşekküllü devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Programı için, tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden “konuşma, işitme, görme ve fiziksel engeli bulunmadığına dair” sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Tıp Fakültesi için, devlet veya üniversite hastaneleri ile sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak, "Tıp Fakültesine Kaydolmasında Sakınca Yoktur" ibareli sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Veteriner Fakültesi için, devlet ve özel hastanelerden alınacak en az 5 uzman hekim kontrolünde tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Devlet Konservatuvarı tüm programları için, “adayın başvuracağı anasanat dalına ait enstrümanı çalmasına engeli olmadığına dair” aile hekimlikleri, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tüm programları için, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı için, bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu istenmektedir.
 • Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı için, bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerden 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm olarak ifade edilen değerinin son iki rakamında en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı için, tam teşekküllü devlet/özel hastaneden alınan portör raporu istenmektedir (Portör Raporunun içeriğinde; Akciğer Filmi, Boğaz, Burun ve Gaita Kültür testleri, HIV testi, Tam Kan sayımı ve İdrar testi bulunmaktadır).
 • Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki tüm programlar için, tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri ile Tıbbi Görüntüleme Programları için, bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu istenmektedir.
 • Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı için, bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerden 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm olarak ifade edilen değerinin son iki rakamında en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Yüz yüze kayıt yapan öğrenciler, DERS KAYDI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ. http://yenikayit.adu.edu.tr

Geçici Kayıt İşlemleri

 1. Üniversitemiz bünyesinde bir Yükseköğretim Programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından henüz mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yüz yüze Geçici Kayıt yaptıracaklardır.
 2. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar getirmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
 3. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.
 4. Bu durumda olup 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçici kaydını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 5. Geçici kayıt yaptıran adaylar, derslere devamsızlık sınırı aşılmadan asıl kayıtları yapıldığı takdirde ders kaydı yapabileceklerdir.

Önemli Notlar

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 8. Yurt başvurusu için öğrenci belgenizi, yüz yüze kayıtlarda kayıt bitiminde kayıt bürosundan, e-kayıt ile kayıt yapılması halinde e-devlet sitesinden kayıt yaptırdıktan sonraki iş günü temin edebilirsiniz.
 9. İkinci öğretim programı öğrencileri ile ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak adayların, ders kaydını yapmadan önce katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırmış olmaları gerekmektedir.
 10. İkinci öğretim programlarına yerleşen veya ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıracak şehit ve gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir; yapmış oldukları ödeme varsa iade talebinde bulunabileceklerdir.
 11. İkinci öğretim programlarına yerleşen engelli öğrenciler, engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir; yapmış oldukları ödeme varsa iade talebinde bulunabileceklerdir.

Ders Kayıt İşlemleri

Üniversitemize e-kayıt yoluyla veya yüz yüze kayıt yaptıran öğrencilerin http://yenikayit.adu.edu.tr adresine giriş yapmaları ve aşağıdaki işlemleri tamamladıktan sonra ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir:

 • Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemesi;İkinci Öğretim Programlarına ve ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin ders kaydı yaptırabilmesi için öğrenim ücretini veya katkı payı ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Ödemeler, T.C. Kimlik Numarası ile Vakıfbank Şubeleri, Bankamatikler, Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı üzerinden, 11 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yapılacaktır. Hesaba havale veya EFT yoluyla ödeme yapılmayacaktır.
 • Öğrenci Bilgi Güncelleme, E-Devlet tarafından alınan kayıt bilgilerinizin kontrol edilmesi ve varsa eksik bilgilerin tamamlanması gerekmektedir.
 • Kütüphane Üyeliği; Üniversitemizde öğrenim gördüğünüz sürece kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmeniz için kütüphane üyeliğinizin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ders Kayıt Kılavuzu için TIKLAYINIZ…

https://obisnet.adu.edu.tr/pdfs/Kilavuz-Ogrenci-Ders-Kaydi.pdf

Ders kayıt işlemleri için TIKLAYINIZ…

http://yenikayit.adu.edu.tr

Derslere Başlama

Öğrencilik kaydı sonrasında http://yenikayit.adu.edu.tr adresinden giriş yaparak Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerekli bilgilerin doldurulması ve ders kayıt işleminin yapılması ile kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Öğrencilik ve ders kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimiz, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlıklarına ya da Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine giderek derslerine başlayabilirler. Üniversitemizdeki tüm birimlerde dersler, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.

4 Ağustos 2017 Cuma - 16:24:04
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu