2017- 2018 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır

2017-2018 Güz /Bahar Başvuruları  

Genel Şartlar

  • Adnan Menderes Üniversitesi'nin örgün eğitim verilen Yükseköğretim Programlarında kayıtlı Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olması,
  • Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

Özel Şartlar

  • Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler bu programdan yararlanamazlar.
  • Hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
  • Tıp Fakültesi 6. sınıf (İntörn) öğrencileri bu programdan yararlanamazlar.
  • Öğrencinin alttan derslerinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel değildir.
  • Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek öğrenciler, kabul edildikleri Ülkelerin vatandaşı olamazlar.

Mevlana Yabancı Dil Sınavı

  • Mevlana Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde yapılacaktır. Programa başvuruda bulunacak tüm öğrencilerin sınava girmesi zorunludur. Ancak programa başvuruda bulunacak öğrenciler, son 3 yıl içinde alınmış ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan YDS ve TOEFL sınav sonuç belgesini de sunabilirler.
  • Yabancı Dil Sınavı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 seviyesinde test şeklinde olacaktır. Ayrıca bir sözlü mülakat yapılmayacaktır.

      NOT 1: Başvuruların değerlendirmesinde %50 Dil Puanı + %50 Akademik Not Ortalaması esas alınacaktır.
    
      NOT 2: Değerlendirme sonucu gitmeye hak kazanan öğrenciler 2017-2018 Akademik Yılı Değişim Programından 1 (bir)  dönem  (güz ya da bahar) - 4 (dört) ay süre ile faydalanacaklardır.
     
 Başvuru Tarihleri: 14 Şubat-28 Şubat 2017

 Başvuru Yeri: Mevlana Koordinasyon Ofisi  Merkez Kampüs / Rektörlük Zemin Kat

 Başvuru Belgeleri : Programa başvuruda bulunmak isteyen  tüm öğrencilerin, 14-28 Şubat 2017 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri ADÜ Mevlana Koordinasyon Ofisine bizzat getirmeleri ve imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

• Öğrenci Belgesi (İngilizce-Türkçe, imzalı, mühürlü, güncel-2’şer Adet)
• Transkript (İngilizce-Türkçe, imzalı, mühürlü, güncel-2’şer Adet)
• 3 Adet Fotoğraf
• 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
• Aday Öğrenci Başvuru Formu:İndirmek İçin Tıklayınız

14 Şubat 2017 Salı - 14:12:03
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu