ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIMI İLANI

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2017 tarih ve 4485 sayılı yazısı ile 34 Hemşire ile 9 Diğer Sağlık Personeli,15.11.2017 tarih ve 8920 sayılı yazısı ile 9 Diğer Sağlık Personelinin unvan değişikliği yapılarak 6 adet Sağlık Teknikeri kadrosu Kurumumuza vize edilmiştir.

11 Ocak 2018 Perşembe - 16:35:51
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu