Deneme Amaçlı Veri Tabanları

Sayın Araştırmacılar,

Aşağıda bilgisi bulunan online veri tabanları belirtilen tarihlere kadar kütüphanemiz kullanıcılarına deneme erişimine açılmıştır. Bu veri tabanlarına aşağıda yer alan linklerden veya kütüphanemiz web sayfasında yer alan "deneme amaçlı veri tabanları" linkinden

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=313930 ulaşabilirsiniz.

1.Encyclopaedia of Islam: Encyclopaedia of Islam Online (EI Online) 2. baskı (“EI2”) ve 3. baskıların (“EI3”) yayınlanan tüm sayılarını içermektedir. 2007 yılında başlatılan son baskı için çalışmalar sürdürülmektedir. EI Online arama motoru her iki baskıdan en popüler ve en güncel sonuçları otomatik olarak taramaktadır. EI2 (1955-2005) ve EI3. (2007-) baskılara ait tüm materyallere erişim imkanı vardır.

- Yüzlerce bilim adamı tarafından girilmiş 11,000'in üzerinde kayıt yer almaktadır.- Renkli ilüstrasyonlar- Her makalenin sonunda kolay referans bilgileri yer alır.

Erişim linki:http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-2

Erişim Bitiş Tarihi: 22.06.2017

2. Index Islamicus: İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan yayınların uluslararası sınıflandırılmış bibliyografik bilgilerine, farklı Avrupa dillerinde erişim saglanmaktadir. 1905’den günümüze, 475,000 den fazla kayda ve 3000’den fazla dergiye erişim bulunmaktadır.

Erişim linki: http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus

Erişim Bitiş Tarihi: 22.06.2017

3.Foreign Law Guide:Kütüphaneciler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından beğeni toplayan Yabancı Hukuk Rehberidir. Yasalar ile ilgili tüm bibliyografik atıflar, İngilizce çevirileri ve ikincil kaynaklara seçilen referansların yabancı hukuk kaynaklarına ilişkin önemli bilgilerini içermektedir. İçeriği geniş kapsamlı olan FLG, karşılaştırmalı hukuk araştırması için vazgeçilmez bir kaynaktır ve yabancı ve karşılaştırmalı kanun koleksiyonu geliştirmek için temel bir araçtır. Küresel bir uzman ekip tarafından hazırlanan sistematik olarak yaklaşık 190 yargı sistemini kapsanmakta ve güncellenmektedir.

Erişim linki:http://referenceworks.brillonline.com/browse/foreign-law-guide

Erişim Bitiş Tarihi: 22.06.2017

4.The Hague Academy Collected Courses Online: Hague Academy of International Law; 1923 yılında kurulmuş, uluslararası özel-kamu hukuku alanlarında akademik çalışmalar ve ilgili konulara ilişkin bilgilere erişim sunan yüksek prestijli bir kuruluştur. Akademinin çalışmaları BM tarafından tanınmakta ve desteklenmektedir. Amacı uluslararası hukuk alanında çıkan problemlerin tam ve adil olarak çözümünü desteklemektir .

Erişim linki:http://referenceworks.brillonline.com/browse/the-hague-academy-collected-courses

Erişim Bitiş Tarihi: 22.06.2017

5.Linguistic Bibliography Online: The Linguistic Bibliography Online veri tabanı; teorik dil bilimleri alanında tüm disiplinleri içeren, tüm coğrafi alanlardan tükenmekte olan dilleri ve az bilinen Hint-Avrupa dillerini ayrıca Hint-Avrupa dili olmayan dillere ilişkin bilgileride kapsamaktadır. Güncel bilgilerin sunulması dünya çapında 40 uzmanın işbirliği ile garanti altına alınmaktadır. Platforma yıllık ortalama 20.000 kayıt eklenmektedir.

Erişim linki:http://bibliographies.brillonline.com/browse/linguistic-bibliography

Erişim Bitiş Tarihi: 22.06.2017

Veri tabanı hakkındaki görüş ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşınız.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıElektronik Yayınlar Servisi

Tel: 218 20 46 218 20 00 / 2002E-Posta: kutuph@adu.edu.tr

29 Mayıs 2017 Pazartesi - 13:37:43
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu