Görevde Yükselme Sınavı İlanı

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizce görevde Yükselme sınavı yapılacak olanların unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

13 Kasım 2015 Cuma - 10:03:38
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu