Kütüphanemiz ABI/Inform Complete Veritabanına Abone Oldu

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Hukuk, Vergileme ve Yönetim konularında 40 milyon belgeyi içeren ABI/Inform Complete veri tabanına abone olmuştur. Bu yayınların 4.200 adedi tam metin olarak yer almaktadır. Veritabanı binlerce tam metin dergiler, tezler, çalışma belgeleri, Economist gibi kilit öneme sahip ticaret ve ekonomi süreli yayınların yanı sıra ülke ve sektör odaklı raporları ve indirilebilir verileri içerir. Uluslararası kapsamı, araştırmacıların, dünyanın her tarafındaki şirketler ve iş trendleri ile ilgili manzarayı tam olarak görmelerini sağlar.ABI/INFORM veri tabanı araştırmacıların; The Wall Street Journal, The Economist ve The Financial Times yayınlarının tam metinlerinin ulaşılabileceği tek veritabanıdır. İçeriği, ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry ve ABI/INFORM Dateline veritabanlarından oluşur. Erişim Linki:http://search.proquest.com/abicomplete/index

2 Şubat 2016 Salı - 07:48:18
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu