Kütüphanemiz Health & Medical Complete Veritabanına Abone Oldu

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında önde gelen yayınevlerine ait 210 dergiyi kapsayan Health & Medical Complete veri tabanına abone olmuştur.Veri tabanı ProQuest Medical Library kapsamındaki klinik araştırma yayınlarını yüzlerce ek tüketici ve sağlık yönetimine yönelik yayınla birleştirir. ProQuest Health and Medical Complete 1.500'den fazla yayından ayrıntılı bir kapsam sağlar; bunların yaklaşık 1.300'ünün tam metni vardır ve bunların da 900'den fazlası MEDLINE® dizini içermektedir. Ek olarak, veritabanı tıbbi araştırmalar için elzem olan tüm çizelgeleri, diyagramları, grafikleri, tabloları, fotoğrafları ve diğer grafiksel öğeleri içerir.Dergiler tüm büyük klinik ve sağlık dallarını kapsar. Erişim Linki:http://search.proquest.com/healthcomplete/index

9 Şubat 2016 Salı - 12:40:19
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu