Sürekli İşçi Kadrosundaki Personelimiz İçin Banka Promosyon İhalesi Duyurusu

Üniversitemize bağlı birimlerin sürekli işçi kadrosunda görev yapan personeline yapılan maaş, tediye, ikramiye, sosyal haklar, vs. ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla; 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği; Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/21, 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/18, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/17 sayılı genelgeleri doğrultusunda, Kurumumuz ihale komisyonu tarafından hazırlanan Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon ihalesi şartnamesi doğrultusunda sürekli işçi kadrosunda görev yapan (4/D) personel için ihale yapılacaktır.

İhale Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 4. kat Senato toplantı salonunda 09/08/2018 Perşembe Günü Saat 10:00’da yapılacaktır.

Bankanız yetkilileri tarafından 09/08/2018 tarihinde, saat 10:00’a kadar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına, ihale ekli cetvellerini, şartnameye uygun ilk tekliflerini kapalı zarf içerisinde bir tutanak ile teslim edileceklerdir. İhale birimlerin tamamını kapsayan tek bir teklif üzerinde anlaşma yapılması şeklinde şartnameye göre sonuçlandırılacaktır.

İlgili banka kuruluşlarına duyurulur.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

3 Ağustos 2018 Cuma - 16:31:11
 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu