Duyurular

Yaz Dönemi Kısmi Zamanlı İş Başvuruları Başladı

Üniversitemiz birimlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yaz döneminde  çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrencilere haftalık  10 saati aşmamak üzere brüt 15,00 TL. saat ücreti ödenecektir.

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (https://idari.adu.edu.tr/db/sks/default.asp?idx=31343939) uyarınca öğrencilerimizin 17/06/202222/06/2022 tarihleri arası OBİS üzerinden başvurularını yapıp çıktılarını imzalayarak çalışmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili birimlerin de yönergede belirtilen süreçleri tamamlayıp 24/06/2022 tarihine kadar asil ve yedek aday öğrenci isimlerini dairemize ulaştırmaları gerekmektedir.

        Başvuru Yapacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

        1-  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

  1. a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
  2. b) Disiplin cezası almamış olmak,
  3. c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç)  Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan

                 Sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

  1. d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  2. e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  3. f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

        2-  Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

                                                              Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

17 Haziran 2022 Cuma - 14:11:05