Aydın’ın İnciri Çalıştayda Konuşuldu

3 Nisan 2019 Çarşamba - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 614 kez okundu

Aydın Valiliği bünyesinde, ADÜ Teknokent AŞ ile Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “İncirin Tüm Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” 3 Nisan 2019 tarihinde Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Aydın’da ilk defa düzenlenmesinden dolayı çalıştayın önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, “ADÜ Teknokent olarak bölgede gerçekleştirilen toplantılara iştirak ederek incirle ilgilenen sektör temsilcilerini ziyaret ettik. Toplantı ve çalışmaların neticesinde bu çalıştayın düzenlenmesinin İlimiz ve bölgemiz için faydalı olacağı noktasında birleştik. Bu konuda bizleri destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi. Doç. Dr. İyem, çalıştayın ön hazırlıkları ve program akışı hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.

Bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, düzenlenen çalıştayın önümüzdeki süreçte üniversite camiasının yanı sıra ziraat odalarının, yönetici birliklerinin, çiftçilerin, tüccarların, ihracatçıların da katılımıyla geleneksel hale dönüşerek devam edeceğini söyledi. Günaydın, son yıllarda incir üretimindeki düşüşün önlenmesi için arazilerdeki sorunların tespit edilip çözüme ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Aydın’ın en kıymetli meyvesi olan incir hakkında bilgiler aktaran Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem “37 bin hektar üretim alanı ve 186 bin fon üretim miktarıyla ülkemizde ve dünyada birinci konumdayız.” diyerek dünyada Aydın incirinin sahip olduğu prestijli durumu anlattı.

İncirin kutsallığına değinen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, düzenlenen çalıştayın nitelikli sonuçlar getirmesini temenni ederek “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Yüce Yaratıcımızın, adına ayetle  ‘Kasem’ (yemin)  ettiği bu nimetle ilgili sektördeki paydaşlar ve akademisyenlerimiz bir araya geldi. Bizler bölgelerarası rekabette farklılaşmak ve bölgenin potansiyeline dayanan yenilikçiliğe dayalı bir üretim yapısı oluşturmak istiyorsak, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek zorundayız. Reel sektör ve Üniversitemiz arasında akademik bir bakış açısı geliştirmeye vesile olacağına inandığım bu çalıştayın sizlerle yeni iş birliklerine ve projelere köprü olmasını diliyor, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese ADÜ Ailesi adına hürmet ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Çalıştayın son konuşmasını gerçekleştiren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger,  Kuran-ı Kerim’de ve bütün kutsal semavi dinlerinde kutsal meyve olarak incirin bahsi geçtiğini söyleyerek “Bölgemizde yetişen incirin değerinin yeterince farkında değiliz. Kuru incirin dünyada en çok ihracatçısı Aydın ilimizdir. Niceliği ve niteliği arttırarak kaliteli incir üretimini sağlamak durumundayız.” dedi. Vali Köşger akademisyenlerimizin katkılarıyla çalıştayın daha verimli hale gelerek İlimize ve bölgemize katkı sağlayacağını ifade etti.

“İncirin Tüm Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nın son bölümünde grup çalışmaları yapılarak raporlar sunuldu.

Beş grup halinde gerçekleştirilen grup çalışmalarının ilkinde; İncir Yetiştiricilik Sorunları grubu incir üretim miktarının düşmesi ve alanların daralması, üretim alanlarının planlanması, incir yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi konularında çözüm önerileri bulmaya çalıştı.

Hasat, depolama kurutma, işleme aşamalarının öneminin vurgulandığı Hasat-Depolama ve İşleme Sorunları grubunda yaş incirin iç ve dış pazarlara ulaştırılması ve hasat sonrası kayıplarını minimize etmek için; hasat zamanının doğru tespit edilmesi, hasat sırasında gerekli özenin gösterilerek mekanik zarardan korunması amaçlandı.

Ayıklama Teknikleri ve Aflatoksin Analizleri Grubunun isminin Ayıklama Teknikleri ve Mikotoksin Analizleri Grubu olarak değiştirilmesinin konuşulduğu üçüncü grupta, Türkiye’de aflatoksin ayıklama makinalarının yerel olarak üretilmesi ve bunların diğer mikotoksinler içinde ortak olabilecek işaretlere göre düzenlenmesi ile üretimin fazla olduğu bölgelerde devlet destekli çiftçi bazlı soğuk hava depolarının oluşturulması konuları üzerinde duruldu.

Dördüncü grup, Mevzuat Denetim, İhracat ve Pazarlama Grubu ise süreçlerdeki sorunların çözümü amacıyla; denetçi eğitimlerine önem verilmesi, özel labaratuvarların Bakanlık tarafından daha sıkı denetlenmesi, Aydın’da da bir il kontrol labaratuvarının kurulması konularının altını çizdi.

Son çalışma grubu Jeotermal Enerji ve İncir Grubunda, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi ve jeoistatiksel teknikler kullanılarak jeotermal kaynakların neden olduğu zararlı etkilerin düzeylerini gösteren risk haritaları oluşturuldu. Sonuç bölümünde İncir başta olmak üzere bölgede yetişen ürünlerin, verimlilik, üretim ve kalıntı analizlerinin detaylı şekilde yapılması toprak ve su kaynaklarındaki değerlerin araştırılması gibi çıktılar rapor edildi.

 

 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu