Haberler

Öğretim Elemanlarımız Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa Sempozyumu-II’ye Katıldı

29 Eylül 2022 Perşembe - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 323 kez okundu

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Tarih Bölümü öğretim elemanları, Türk Tarih Kurumu’nun Desteğiyle 21-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa Sempozyumu – II”ye bilimsel katkıda bulundu.

Türkiye’deki şehir tarihi çalışmaları kapsamında Manisa araştırmalarına ve kültürüne katkı sağlamak, ayrıca akademisyenler arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda;  Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gün Pakyürek, ‘Manisa İline Ait Bellek İzleri’, Tarih Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Üreten, ‘Hellenistik Dönem Kraliyet Yazışmaları Işığında Sardeislilerin Seleukoslar ile İlişkileri’, Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, ‘II. Abdülhamit Dönemi’nde Saruhan Sancağı’nda Ormancılık Faaliyetleri’, Doç. Dr. Ahmet Toksoy, ‘Saruhanoğulları’nın Kuruluşunda Harezmliler’, Doç. Dr. Bülent Çelik, ‘XVI. Yüzyıl Başlarında Saruhan Sancağı’ndaki Kaleler ve Fonksiyonları’, Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, ‘Milli Mücadele Başlangıcında Celal Bey’in (Galip Hoca) Aydın Sancağı’ndaki Faaliyetleri’ ve Arş. Gör. Dr. Ömer Güngörmüş, ‘Diadokhlar Arası Savaşlarda Lydia’nın Yeri’ başlıklı bildirilerini sundular.