Türkiye’nin İlk Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizde Kuruldu

7 Aralık 2018 Cuma - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 852 kez okundu

Türkiye’nin “Dijital Dönüşüm” alanındaki ilk “Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi” 22 Kasım 2018 tarihli ve 30603 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Üniversitemizde kuruldu.

Merkezin temel amacı, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve millî güvenlik hedefleri doğrultusunda insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik eğitimler gerçekleştirmek ve araştırma destek programları için yönlendirici hizmetlerde bulunmak olarak belirlendi.

“Merkez, inovasyon ruhunun kazandırılması ve paydaşların aktif edilmesini hedefliyor”

Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde Aydın şehrinin ve Üniversitemizin bölgesel, ulusal ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanlarını tespit edip dijital dönüşüm için gerekli olan tüm paydaşları organize etmek amaçlanıyor. Ayrıca Merkezde, araştırmalar, bilimsel yayınlar ve projeler ışığında sadece stratejik tavsiyeler değil Ar-Ge çalışmalarını özendirmek, teşvik etmek ve sonuçlarının ürünleştirilmesi için bilimsel etkinlikler, yarışmalar ve girişim etkinlikleri düzenlenmesi hedefleniyor. Bu amaçla merkeze bağlı izci ekip kurarak şehrimizde ve bölgemizde gerçekleşen yarışmalarda veya medya gösterimlerinde yetenekli proje sahiplerine ulaşarak ADÜ Teknokent deneyimiyle girişimcilerle buluşan özel bir menajerlik sistemi planlanıyor.

“İş Güvenliği ve Sıfır Atık Üzerine Çalışmalar Yürütülecek”

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofislerinin kuruluş amaçlarında da belirtildiği üzere öncelikli ve acil temel problem Sıfır Atık Yönetimi alanı olarak belirlendi. Bu nedenle, ADÜ bünyesinde kurulan bu merkez, “E-Devletten Dijital Devlete” sloganı ışığında kağıt belgelerin kaldırılıp tamamen dijital belgelerin getirilmesi başta olmak üzere kamuda ve sosyal hayattaki atık yönetimiyle ilgili projeler üretecek. Özellikle sıfır atık yönetimiyle ilgili pilot birimler belirlenerek “Akıllı İleri Dönüşüm Sistemi” adında uygulamalar hizmete sokulacak.

Merkezin inovasyon alanı İş Sağlığı ve Güvenliği alanı olarak belirlenirken, Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile iş birliği çerçevesinde, sanal gerçeklik eğitimlerinden, Kinect tabanlı uygulama eğitimlerine, RFID veya BLE destekli takip veya izleme sistemlerinden akıllı saat uygulamalarına kadar birçok yenilik ile iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yenilikçi bir dijital dönüşüm atılımı yapılması planlanıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği İzleme Sistemi (İSGİS) Projesiyle bütünleşik olarak hayata geçirilecek bu dijital dönüşüm hareketiyle ADÜ’nün iş sağlığı ve güvenliği alanında bir AR-GE üssü olması hedefleniyor.

 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu