Üniversitemiz Öğrenci Memnuniyeti Sıralamasında 17.Sırada Yer aldı

12 Temmuz 2017 Çarşamba - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 5651 kez okundu

Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine bağlı olarak 2016-2017 öğretim yılında lisans öğrencisi bulunan toplam 164 devlet ve vakıf üniversitesi’nde eğitim gören 13,694 öğrenciden toplanan verilerle yapılan, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) sonuçlarına göre Üniversitemiz, ‘’Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” başlıklı çalışmada 17.sırada yer aldı.

 

        Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine bağlı olarak 2016-2017 öğretim yılında lisans öğrencisi bulunan toplam 164 devlet ve vakıf üniversitesi’nde eğitim gören 13,694 öğrenciden toplanan verilerle yapılan,  Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) sonuçlarına göre Üniversitemiz, ‘’Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” başlıklı çalışmada   17.sırada yer aldı.

 

          Kotalı örnekleme kullanılarak her üniversiteden en az 50 öğrenciyle yüz yüze görüşme yoluyla uygulanan anketlerle toplanan verilerle oluşturulan çalışmada, 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13,694 öğrenciden kullanılabilir veriler toplandı. Araştırmada, Öğrencilerin devam ettikleri üniversitedeki eğitim ve öğretimden, bulundukları üniversitenin yerleşkesinden ve bu yerleşkedeki yaşamdan, kendilerine sağlanan akademik destek ve ilgiden, Üniversitenin yönetim ve işleyişinden,  Üniversitelerindeki öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginlik düzeyinden, kendilerine üniversitelerince sunulan kişisel gelişim ve kariyer desteği olanaklarından memnuniyetlerinin  araştırıldığı çalışma 2016 yılı sonuçlarına göre karşılaştırmalı olarak tablolar halinde sunuldu.

 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu