Üniversitemizde Yapay Zeka Uygulamaları Ele Alındı

26 Nisan 2019 Cuma - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 291 kez okundu

Aydın İktisat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Üniversiteler ve Yapay Zekâ Uygulamaları” konu başlıklı panel 25 Nisan 2019 tarihinde Üniversitemiz Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panele, konuşmacı olarak Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray Gürsoy, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Yazıcı, Aydın İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Hotunluoğlu ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Samsun M. Başarıcı katıldı.

Aydın İktisat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşmacılar; tıp, mühendislik, eğitim ve ekonomi alanında yapay zekânın etkilerini ele alarak üniversitelerin yapay zeka uygulamalarına dönük çalışmalarını değerlendirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yapay zekânın üniversitelerin karar verme, bürokratik süreçlere ilişkin maliyetlerin azaltılması ve bilgi üretimine olumlu yönde etkileri olacağını ifade etti.  Prof. Dr. Yılmaz, bugünkü panelin aynı zamanda, 2020 yılında Aydın İktisat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenmesi planlanan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Yapay Zekâ Kongresi’ne” (ISAC2020) hazırlık çalışmalarından biri niteliği taşıdığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan yapay zekânın mühendislik alanında oluşturduğu etkilerin hayatın her alanına yansıyacağını, enerji, maliyet, tasarım ve üretim alanlarında yapay zekânın önemli sonuçlar doğuracağına işaret etti. Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feray Gürsoy ise tıp alanında yapay zekânın rutin kan alma işlemlerinden cerrahi operasyonlara kadar birçok süreçte kullanıldığını, bugün gelinen noktada yapay zekâ desteği ile kıtalararası cerrahi müdahaleler yapılabildiğini ifade etti. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Yazıcı yapay zekânın eğitim programları ve uygulamalarından öğrencilerin gelecekteki mesleklerine hazırlanmalarına kadar oldukça kapsamlı etkileri olacağını belirtti. Aydın İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Hotunluoğlu, yapay zekânın en başta işlem maliyetlerinin azaltılması olmak üzere ekonomide gelir düzeyinin arttırılması, kaynakların en uygun biçimde kullanılması gibi birçok yararı olacağını kaydetti. Doç. Dr. Hotunluoğlu,  günümüzde sermaye borsalarındaki yatırımcı davranışlarından alış veriş merkezlerinde ürünlerin yerleşim düzenine kadar birçok aşamada yapay zekânın kullanıldığını ifade etti. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Samsun M. Başarıcı da yapay zekânın üniversitelerde araştırma geliştirmeden öğretim programlarına kadar akademik faaliyetlerde etkili olacağını, yapay zekâ ile birlikte bilgisayar mühendisliği bölümlerinin üniversiteler için stratejik ve yapısal düzeyde olumlu katkıları olabilecek bir bölüm haline geldiğini söyledi.

Panel katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi. 

 

 

 Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Tasarım Geliştirme Grubu