Duyurular

Üniversitemiz İş Birliğinde "Sokak Lezzetleri Film Festivali" Düzenlenecektir

Üniversitelerimiz İletişim, Güzel Sanatlar ve Turizm Fakülteleri öğrencilerinin kültürel farkındalıklarını ve anlatı yetkinliklerini güçlendirmek ve böylelikle ülkemizin kültür ve turizm varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya ve dijital içerik üretimini teşvik etmek amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Erciyes Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğinde "Sokak Lezzetleri Film Festivali" adıyla bir eğitsel-kültürel ve sanat etkinliği planlanmaktadır.

Festival, zengin yemek kültürümüzün önemli bir parçası olan sokak lezzetlerine dikkat çekmeyi amaçlamakta ve bu bağlamda kendine özgü mekân, tat ve sunum biçimleriyle geçmişten günümüze kültürel bir köprü vazifesi gören sokak lezzetlerimizin belgelenmesini, tanınırlıklarının artırılmasını, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin yeniden hatırlanmasını ve bunların arşivlenerek gelecek nesillere kültürel miras niteliğinde aktarılmasını hedeflemektedir.

Festival ile ilgili tüm bilgiler https://www.gastrofilmfest.com adresinde yer almaktadır.

7 Şubat 2024 Çarşamba - 14:08:10


39