İbn Haldun “coğrafya kaderdir” der. Bu kader, çağ açıp çağ kapattığımız coğrafyamızda, gençlerimize Açık Medeniyete de öncülük yapma sorumluluğu yüklemektedir. Gayemiz yeni neslimizi bu göreve hazırlamaktır.

Küreselleşen dünyamızda başarılı ve mutlu bir gelecek için öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı bilgiyi, donanımı, liderlik ve medeniyet bilincini onlara kazandırmak zorundayız. Geçmişteki birikimleriyle yetinmeyip günün şartlarına göre gerekli donanıma sahip olarak kendilerini yenileyebilen eğitim kurumları, bilime ve insanlığın ortak mirası medeniyete katkı sağlayabilirler.

Eğitim sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatıdır. Her insan farklıdır. Bu eğitim metodunu benimseyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin kadroları; özgün ve yaratıcı, özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi öncelik olarak görür.

Ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın geleceğinin eğitime doğrudan bağlı olduğuna inanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  “önce insan” prensibiyle liberal eğitim yaklaşımını benimsemiştir. Üniversitemizin önceliği, öğrencilerinin değişen ve belirsizleşen dünyada her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır.

Günümüz dünyasında gençlerimiz başarılı olabilmek için yan komşunun çocuklarıyla değil, dünyanın gelişmiş diğer ülkelerindeki gençlerle yarışmak zorundadır. Ülkemizin kalkınması ve İslam medeniyetinin ihyası, bu küresel yarış ve rekabet ortamında başarılı olacak kadrolara bağlıdır.

Bilgi, bugün; ekonomide ve sosyal gelişimde en belirleyici rolü üstlenmiştir. Keşfedilemeyen bilgiler ise bugün hayatımızın sınırlarını belirlemekte, geleceğimizi şekillendirmektedir. Bireyin bir topluluğun parçası olduğunda çok daha kapsamlı öğrendiği bilgisinden hareketle, biz öğrenimi sosyal bir olgu olarak kurguluyoruz. ADÜ toplumunun bir üyesi olarak sadece kişisel başarılar değil, dayanışma ve sorgulama geleneği içinde hedefine ulaşabilen mezunlar istiyoruz.

İnsanlık Açık Medeniyet çağına girmiş bulunuyor. Bu çağda rekabet mahalli değil küreseldir; çünkü medeniyetlerin artık duvarları, kapıları ve pencereleri yoktur. Dışa kapalı medeniyetlerin dönemi artık bitmiştir; bilakis medeniyetler birbirine karşılıklı olarak bağımlı ve açık hale gelmiştir. Bu yüzden eğitim sistemimiz de bu çağın gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Ülkemizin dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini alarak yeniden evrensel medeniyet yarışına katılabilmesi, yeni nesillerin Açık Medeniyet çağının gerektirdiği kaliteli bir eğitim almasına bağlıdır.

Evrensel Düşünen Milli, Medeni ve Öncü İnsan Yetiştirmek Önceliğimizdir.

Selam, saygı ve muhabbetlerimle,

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü