Duyurular

Üniversitemiz Personeline Ücretsiz Psikolojik Yardım Hizmeti Sunulacaktır

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda Klinik Psikoloji alanındaki doktora eğitimlerini sürdüren psikolog öğrencilerimiz, eğitim-öğretim mevzuatı ve ilgili kanun gereği olan psikolojik yardım uygulamalarını, üniversitemiz senatosunun 26/10/2020 tarihli 2020-19 nolu kararına bağlı olarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından beri çevrimiçi (online) ve yüz yüze olarak yürütmektedir. Uygulamaların pandemi koşulları nedeniyle sadece çevrimiçi yürütüldüğü dönemlerde toplam 87 personel ve/veya yakınına psikolojik destek sağlanmıştır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında da çevrimiçi ve yüz yüze devam eden uygulamamıza 45 başvuru olmuş ve tüm danışanlara terapist ataması yapılmıştır.

Çevrimiçi/yüz yüze psikoterapi uygulamalarıyla hem danışanların psikolojik destek ihtiyaçları karşılanmış hem de öğrencilerimiz eğitimlerinin gereği olan uygulamaları sürdürmüşlerdir. Önceki yıllarda olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında da hem danışanların psikolojik yardım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi hem de öğrencilerimizin eğitimlerinin sürdürülebilmesi için söz konusu uygulamaların ÜCRETSİZ olarak ÇEVRİMİÇİ ve YÜZYÜZE yürütülmesi planlanmıştır. Bu uygulamalardan üniversitemiz personeli (kendisi) ve birinci derece yakınları (eşi, 17 yaşını tamamlamış çocukları ve anne-babaları) yararlanabilir. Yardım alacak olan kişiler bireysel psikoterapi, çift ve aile terapisi alabilecektir.

Uygulama kapsamında klinik psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmekte olan psikologlar tarafından ücretsiz verilecek olan psikolojik hizmet, sorumlu öğretim üyelerinin (Doç. Dr. Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK, Doç. Dr. Mehmet ŞAKİROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Özge SARIOT ERTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Tolga KÖSKÜN ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAYIN KARAKAŞ) danışmanlığında ve gözetiminde sürdürülecektir.

Başvuru ve hizmet süreci mesleki gizlilik ilkelerine göre yürütülecektir. Mesaj göndererek talepte bulunan başvuru sahiplerine öncelikle bir başvuru formu gönderilerek şikayetlerinin verilecek hizmete uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. Kontenjan durumuna ve değerlendirme sonucuna göre psikolojik yardım sürecine başlayacak kişilere bilgilendirme ve kabul (onam) formu e-posta mesajıyla gönderilecektir. Belirtilen koşullarda ve konularda psikolojik hizmet almak isteyen akademik ve idari personelin taleplerini 10 Nisan 2024 Çarşamba mesai saati bitimine kadar sorumlu öğretim elemanı Klinik Psikolog Dr. Gamze KARADAYI KAYNAK’a (gamze.karadayi@adu.edu.tr) e-posta mesajı göndererek iletmesi gerekmektedir.

ADÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI

20 Mart 2024 Çarşamba - 10:38:15


39