Haberler

Öğretim Üyemizin Araştırmacı Olarak Yer Aldığı Projeye TÜBİTAK-1001 Desteği

2 Nisan 2024 Salı - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 162 kez okundu

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Metin Pekağırbaş’ında içinde bulunduğu ekip tarafından hazırlanan, yürütücülüğünü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaya’nın yaptığı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversitemiz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyeleri iş birliği ile hazırlanan “Deprem Sonrası Hatay’da Leishmaniasisin Vektörü Kum Sineklerinin Dağılımının Belirlenmesi ve Moleküler Yöntemle Leishmania Türlerinin Araştırılması” isimli proje özellikle 6 Şubat 2023’te yaşanan depremde en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri olan Hatay’da gerçekleştirilecek olması nedeni ile özel bir önem taşıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Metin Pekağırbaş, “Yapılan araştırmalarda depremler sonrası kum sineklerinin üremesi ve yaşaması için uygun alanların oluştuğu buna bağlı olarak leishmaniasis olgularında artışa neden olabileceği bildirilmiştir. Hatay’ın, leishmaniasis açısından endemik olması, leishmaniasis yönünden endemik olan Suriye’nin sınır komşusu olması ve o bölgeden büyük bir göç alması, iklim şartlarının kum sineklerinin yaşaması için uygun olması ve 6 Şubat’ta yaşanan depremden sonra ekolojik dengenin bozulması, halkın çadır kent ya da konteyner kentlerde yaşamaya başlaması gibi birçok sebebin kum sineklerinin türlerini ve dağılımını etkileyeceği düşünülüyor. Bu nedenle projede Hatay’da kum sineği türlerinin dağılımının belirlenmesi ve vektör kum sineklerinin taşıdığı Leishmania türlerinin moleküler yöntemlerle araştırılması amaçlanıyor. Çalışmanın parazit-konak-vektör üçgeninin aydınlatılmasına katkı sağlayacağı da düşünülmektedir. “ dedi.

Öğretim üyemizi ve proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

 39