Duyurular

2017-2018 PEDAGOJİK FORMASYON KESİN KAYIT DUYURUSU

2017-2018 PEDAGOJİK FORMASYON KESİN KAYIT DUYURUSU

(a) Formasyon Programına 05-15 Eylül 2017 tarihleri arasında önkayıt yaptıranadaylar Ziraat Bankası TR 7400 0100 0033 3962 1422 5010 IBAN nolu hesaba1027.00 (binyirmiyedi) TL Formasyon ücreti ifadesi yazdırıcakları dekont ilekayıtları yapılacaktır.

(b) Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Formasyon Sertifika Programına ön kayıtlar, kesinkayıtlar ile birlikte 26.09.2017 tarihine kadar devam edecektir.

(c) Formasyon programına mezun ve okuyan olarak müracaat eden adaylar ön kayıttaistenen belgeleri eksik teslim edenler eksik olan belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

(d) Formasyon Programına mezun olarak müracaat eden adaylar kesin kayıt işlemlerisırasında Nüfus cüzdanı (Aslı) ve ön kayıtta teslim edilen belgelerin asıllarınıgetirmeleri gerekmektedir.

(e) Formasyon Programına okuyan olarak müracaat eden adaylar kesin kayıt işlemlerisırasında Nüfus cüzdanıyla (Aslı) müracaat etmeleri gerekmektedir.

(f) Formasyon ücretini yatırdığını gösteren dekontu getirmeleri gerekmektedir.

(g) Önkayıtta fotoğraf teslim etmeyen adaylar kesin kayıt işlemleri sırasında teslimetmeleri gerekmektedir.

(h) Formasyon Programına Mezun ve Okuyan olarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylarınisim listesi Eğitim Fakültesi Web sayfası duyurular kısmından ilan edilmiştir.

Formasyon Sertifika Programına kesin kayıt yaptıran adayların Ders Programı dahasonra ilan edilecek ve OBis’ten ders kaydı yapmaları istenecek olup, öğrencilerinFakültemiz Web sayfası duyurular kısmından takip etmeleri gerekmektedir.

KESİN KAYIT LİSTESİ İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ...

http://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/webfolders/private/2017-2018%20FORMASYON%20KES%C4%B0N%20KAYIT%20L%C4%B0STES%C4%B0%20%C4%B0LAN.pdf

19 Eylül 2017 Salı - 14:07:12