Duyurular

667 SAYILI KHK İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE!!!...

667 SAYILI KHK UYARINCA ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN KAYIT-KABUL İŞLEMLERİÜniversitemize ÖSYM tarafından 667 Sayılı KHK Uyarınca yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen tarihler arasında e-devlet üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak veya yerleştikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri bürosuna bizzat gelerek kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.

KAYIT TARİHLERİ Başlama: 26.09.2016 Bitiş: 29.09.2016

E-DEVLET ÜZERİNDEN E-DEVLET ŞİFRESİYLE KAYIT YAPTIRAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER1. E-devlet üzerinden kayıt yaptırdığına ilişkin barkot çıktısı.

2. Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapılarak doldurulan Bilgi İzleme Formu çıktısı.Söz konusu belgeler, kayıt işleminden sonra yerleştirilmiş olduğunuz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürosuna teslim edilecektir. Yukarıdaki belgeler dışında herhangi bir belge teslim edilmeyecek, dosya muhteviyatı koordinatör üniversiteden öğrenci işleri bürosu tarafından istenecektir.

YÜZ YÜZE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

2. Nüfus Cüzdanının fotokopisi, (Aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir). Fotoğraf, (6 adet 4.5 x 6 cm ebadında fotoğraf)

3. Banka Dekontu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda “667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi için kayıt yaptıracak öğrencilerden öğrencilerin eğitim öğretim sürecine bir an önce başlayabilmeleri, daha fazla zaman kaybetmemeleri, koordinatör üniversitelerdeki bilgi ve belgelerin yükseköğretim kurumlarına aktarılması ile gerekli evrakların ve belgelerin bu işlemler sırasında sağlanabilmesine de imkan vermek üzere, kayıt esnasında öğrenim ücreti alınmayacak, öğrenim ücretleri güz dönemi final sınavına kadar alınabilecektir.” Bu konuda dönem içerisinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

4. (2016 OSYS Sonuç Belgesi Bilgisayar Çıktısı,

5. Öğrenci Bilgi İzleme Formu; Kayda gelen öğrenci kayıt sırasında doldurulup çıktısını alınarak imzalayacak ve, öğrenci işleri bürosuna teslim edecektir.

6. Kütüphane Üyeliği Formu; Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmesi için kütüphane üyeliğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7. Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitimi İçin Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Başvuru Formu; zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıracak adayların yabancı dil seviyelerinin belirlemesi amacıyla Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS) yapılacaktır. Öğrencilerin seviyelerinin belirlenerek sınıflandırma yapılabilmesi açısından bu sınava girmeleri önem taşımaktadır. YDYS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=323234 adresinden ulaşılabilir.

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR: Mühendislik Fakültesinin tüm programları, Nazilli İİBF Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Programı, Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı Programları.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Eğitimi İçin Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Başvuru Formu; İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrencilerin, Yabancı dil seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS) yapılacaktır. Öğrencilerin seviyelerinin belirlenerek sınıflandırma yapılabilmesi açısından bu sınava girmeleri önem taşımaktadır. YDYS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=323234 adresinden ulaşılabilir.

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR: Davutlar Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, Didim Meslek Yüksekokulunun tüm programları, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programları, Söke İşletme Fakültesinin tüm programları, Turizm Fakültesinin tüm programları. Sağlık Kurulu Raporu; Aşağıdaki birimlere kesin kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu istenmektedir:

KESİN KAYIT İÇİN SAĞLIK RAPORU İSTENEN BİRİMLER/PROGRAMLAR:

Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;

• Fizyoterapi Programına kesin kayıt yaptıracak adayların; Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu istenmektedir.

• İlk ve Acil Yardım Programına kesin kayıt yaptıracak adaylardan; Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Didim Meslek Yüksekokulu; Aşçılık Programına kesin kayıt yaptıracak adayların; Devlet Hastanelerinden Tam Portör Raporu almaları gerekmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi; Kesin kayıt yaptıracak adaylardan; Tam teşekkülü devlet veya Üniversite hastanelerinden bedensel ya da ruhsal engelinin diş hekimliği mesleğini icra etmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığını belirten heyet raporu istenmektedir.

Hemşirelik Fakültesi; Kesin kayıt yaptıracak adaylardan; Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden görme, duyma, konuşma ve mesleğini yapmaya engeli olmadığına dair alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Kesin kayıt yaptıracak adaylardan; tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu istenmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi; Ebelik Programına kesin kayıt yaptıracak adaylardan; Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden görme, duyma, konuşma ve mesleğini yapmaya engeli olmadığına dair alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;

• Ameliyathane Hizmetleri Programına kesin kayıt yaptıracak adaylardan; tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden ”Ameliyathane Hizmetleri Programına kayıt yaptırmasında ve öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli rapor almaları istenmektedir.

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına kesin kayıt yaptıracak adaylardan; tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına kayıt yaptırmasında ve öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli rapor almaları istenmektedir.

• İlk ve Acil Yardım Programına kesin kayıt yaptıracak adaylardan; Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesi; Kesin kayıt yaptıracak adaylardan; tam teşekküllü resmi bir sağlık kuruluşundan (Devlet veya Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastanelerinden) alınacak “Tıp Fakültesine Kaydolmasında Sakınca Yoktur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

DİKKAT !!!KESİN KAYIT İŞLEMLERİNİZİN TAMAMLANMASI İÇİN Sizden istenen belgelerle birlikte yerleştirilmiş olduğunuz birim öğrenci işleri bürosuna başvurmanız gerekmektedir. Kesin kayıt işlemlerinizi tamamlayıp öğrencilik kaydınızı gerçekleştirdikten sonra, https:\\obisnet.adu.edu.tr adresinden ders kaydınızı yapmayı unutmayınız.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ: 1. Üniversitemize 667 sayılı KHK sonucu kayıt yaptıran öğrencilerin öğrencilik kaydından sonra 26 Eylül 2016- 30 Eylül 2016 tarihleri arasında ders kayıtlarını da yapmaları gerekmektedir.

2. OBiS sistemine kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız, şifre olarak TC Kimlik numaranızı kullanarak giriş yapınız.

3. “Öğretim Programı” sayfasından, kayıtlı olduğunuz programın 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğretim Programını inceleyerek, öğretim hayatınız boyunca almakla yükümlü olacağınız dersleri ve ders koşullarını dikkatle inceleyiniz.

4. “Ders Kayıt İşlemi” sayfasında öğretim programınızda yer alan derslerin 2016-2017 Güz yarıyılında açılan şubeleri listelenmektedir. Şubeleri açılan ve kontenjanı uygun olan derslerden kayıtlanmak istediklerinize “Şubeye Kayıtlan” butonuna tıklayarak kayıtlanınız.

5. Şube kontenjanı dolu olan derslere kayıtlanmak istemeniz halinde, bölüm/program başkanlığınız ile ders ekle sil süresince (26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında) iletişime geçerek, kontenjan açılması talebinde bulunabilirsiniz.

6. Bir yarıyılda kayıtlanabileceğiniz ders kredisi normal dönem kredisi olan 30 AKTS kredisidir; ancak takip eden yarıyıllardan da ders seçimi yapmanız halinde toplam, maksimum 45 AKTS kredisi ders seçebilirsiniz.

7. OBiS sistemine kaydettiğiniz kişisel e-posta adresinizi güncel tutunuz. Kayıtlanmış olduğunuz derslerin şubeleri üzerinde bölüm başkanlıkları tarafından yapılan değişikliklere ilişkin bilgi, e-posta adresinize gönderilecektir.

ÖNEMLE DUYURULUR

https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f

9 Ağustos 2016 Salı - 10:16:04