Duyurular

Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi Duyurusu

Üniversitemize bağlı birimlerin personeline yapılan maaş, döner sermaye, ek ders, mesai, ikramiye ve diğer ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla; 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği; Başkanlığın 20 Temmuz 2007 Tarih ve 26588 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2008/18, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/17 sayılı Genelgeleri doğrultusunda, Kurumumuz ihale Komisyonu tarafından hazırlanan Bankacılık Hizmetleri ve Promosyonu ihalesi Şartnamesi doğrultusunda yeni ihale yapılacaktır.

22 Mayıs 2020 Cuma - 15:56:46