Duyurular

Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuruları Başlamıştır

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne başvurulacak olan projelerin 1-31 Aralık 2019 tarihleri arasında alınması kararlaştırılmıştır.

Başvuru yapacağınız proje türüne ait Başvuru Formu ve Ekleri (Etik kurul onayı, Enstitü kurul kararı, Proforma faturalar, kamu kurum ve kuruluşlardan alınmış olan izinler, panel raporları) doldurularak otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Proje başvuru dönemi 1-31 Aralık 2019 tarihleri içerisinde ıslak imzalı proje başvuru dosyası BAP birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı gelmeyen ve eksik evrak içeren proje formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

1-31 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuruya açık olacak proje türleri:

-Araştırma Projeleri

-Öncelikli Alan Projeleri

-Katılımlı Araştırma Projesi

-Alt Yapı Projeleri

-Güdümlü Projeler

-Tez projeleri (Yılın her döneminde başvurulabilir)

-Fikri ve Sınayi Mülküyet Hakları Patent Teşvik Projeleri (Yılın her döneminde başvurulabilir)

2 Aralık 2019 Pazartesi - 15:12:16