Duyurular

FLAG-ERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) Projesi; FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) Projesi; Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (Future and Emerging Technologies-FET) alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir.

Projenin ve 2023 çağrısının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir.

FLAG-ERA Projesi 2023 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 01 Haziran 2023 olan ve tek aşamalı başvuru alınacak FLAG-ERA 2023 Yılı çağrısına sunulacak proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun:

En az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi veya en az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında bir üyenin Grafen ya da İnsan Beyni Amiral Gemisi projelerinde halihazırda fonlanıyor olması gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde içeren Çağrı Duyurusu metninin incelenmesi önerilmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

**Çağrı metni EK'te sunulmuştur.

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Erişim Adresi: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2023/jtc2023-call-announcement/

İletişim

Uluslararası Başvuru Koşulları ve FLAG-ERA hakkında bilgi için:

Ebru SOYUYÜCE AYDIN

UİDB AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

E-posta: ebru.aydin@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Ersin TURAN

UPAG Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu

E-posta: ersin.turan@tubitak.gov.tr

15 Mayıs 2023 Pazartesi - 15:56:13