Duyurular

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkatine

Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerin; çalıştırmak istedikleri öğrenci sayısı,
çalıştırılacak işin niteliği, öğrencide aranacak şartlar ve çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayı
sonuna kadar SKS Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

7 Eylül 2021 Salı - 10:26:01