Duyurular

Lehçediz Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır

kullanıcılarına deneme erişimine açılmıştır. Bu veri tabanına aşağıda yer alan linkten veya kütüphanemiz web sayfasında yer alan "deneme amaçlı veri tabanları" linkinden (https://kutuphane.adu.edu.tr/default.asp?idx=313930 ) ulaşabilirsiniz.

Lehçediz Veritabanı: Lehçediz.com Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri; Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan veri tabanıdır. Lehçediz, içerisinde yer alan tüm metinlerin her bir kelimesi ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa çevirmeden saniyeler araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Aranılan kelimenin geçtiği kitabın sayfa ve satırı görülmektedir. Böylece elde edilen bilgi ilmî usullere uygun olarak da kullanılabilmektedir. Sadece internet erişimi olan bir cihaz ile bilimsel bir kitap veya makale için binlerce veri elde edebilmektedir. Osmanlı Türkçesi, Azeri Türkçesi, Balkan Ağızları, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kırım Türkçesi, Özbek Türkçesi ile Türkmen Türkçesi’nden işlenmiş metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olanlar için ideal ve tek kaynaktır.

Erişim Adresi: http://lehcediz.com

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Web: https://kutuphane.adu.edu.tr

E-posta: kutuph@adu.edu.tr

Tel: 0256 218 20 00/2840-2841

22 Mart 2024 Cuma - 16:21:12


39