Duyurular

Öğrencilerimizin ve Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkatine Kısmi Zamanlı İş Başvuruları Başladı

Üniversitemiz birimlerinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde  çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrencilere haftalık  10 saati aşmamak üzere brüt 15,00 TL. saat ücreti ödenecektir.

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (https://idari.adu.edu.tr/db/sks/default.asp?idx=31343939) uyarınca öğrencilerimizin 06.04.2021-26.04.2021  tarihleri arası OBİS üzerinden başvurularını yapıp çıktılarını imzalayarak çalışmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili birimlerin de yönergede belirtilen süreçleri tamamlayıp 03.05.2021 tarihine kadar asil ve yedek aday öğrenci isimlerini dairemize ulaştırmaları gerekmektedir.

        

6 Nisan 2021 Salı - 16:53:32