Duyurular

Üniversitelerarası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliği çerçevesinde ulusal enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve teşvik edilmesi amacıyla Üniversitelerarası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması düzenlenmektedir.

Son başvuru tarihi 29 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmış olup yarışmaya ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet adresinde https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=20347 linkte yayınlanmıştır.

1 Ağustos 2023 Salı - 10:00:28