Duyurular

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Dikkatine

Küresel yayılıma sahip COVID-19 ile mücadele tedbirleri çerçevesinde, sınav takvimimiz güncellenmektedir. Başvuru kabulleri devam etmektedir. Güncellenen Sınav Takvimi, yine bu sayfada ilan edilecektir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Yerleştirme sürecine ilişkin başka hiçbir platformdaki bilgiye itibar etmeyiniz.

 Attentıon To Internatıonal Students Candıdates  

 Within the scope of the measures against the globally infectious COVID-19, our examination calendar is being updated. Applications prevail to be received by the system. The Examination Calendar to be updated shall be announced again on this page. Please only consider the information about Aydın Adnan Menderes University - International Students Application and Placement procedures to be announced on this page-no other platform.

18 Mart 2020 Çarşamba - 09:35:10