Duyurular

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Statüsünde Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu öğretim elemanı
statüsünde sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Duyuruya ilişkin metin ve İngilizce çevirisi,
başvuru dilekçesi örnekleri ekte olup, duyuru metninin detaylıca incelenerek başvuruların yapılması
önem arz etmektedir.

5 Kasım 2021 Cuma - 09:12:01