Duyurular

Yüksek Lisans Programlarında Bazı Derslerin Uzaktan Öğretimle Verilmesi Talebini YÖK onayladı

Üniversitemiz bünyesindeki yüksek lisans programlarında bazı dersleri uzaktan öğretim yoluyla verme talebimiz 29 Ocak 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek "Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim veren programı bulunmayan üniversitelerin uzaktan öğretimle ders verme önerilerinin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yeterli alt yapı hazırlık çalışmalarının yapılıp yapılmadığına bakılması ve uygun görülmesi halinde uzaktan öğretim yöntemiyle Üniversitelerin ders vermesi" konusundaki 01.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı kararı ve Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu görüşü de dikkate alınarak uygun bulunmuştur. Buna göre;

• İş Güvenliği,

• iş Kazaları ve Tahkikat,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı,

• Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi derslerinin uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun bulunmuştur.

30 Ocak 2020 Perşembe - 19:00:15