2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

21 Ağustos 2023 Pazartesi - 23:14:52

13.09.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımız ile Üniversitemizin çeşitli birimlerine Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi temini yapılacaktır.

İlan metni ve başvurulara ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiş olup, ilan metninin ve Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunun hassasiyetle incelenip belirtilen şekilde başvuruların yapılması önem arz etmektedir.

13 Eylül 2023 Çarşamba - 09:12:53

2023-2024 eğitim öğretim yılı yemek bursu başvuruları, 25 Eylül 2023 günü saat:10.30'da başlayacak olup 13 Ekim 2023 saat: 17.00'a kadar OBİS üzerinden alınması planlanmıştır.

NOT: Başvurunuzu tamamladıktan sonra geçerli sayılabilmesi için "Başvuru Görüntüle" butonuna tıkladıktan sonra "Belge Göster" kolonunda bulunan "Başvuru Formu Göster" seçeneğine tıklayarak çıktısını aldığınız evrakı imzalı bir şekilde bağlı olduğunuz fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda bulunan öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir.

Yemek başvuru kılavuzu için tıklayınız: https://obis.adu.edu.tr/pdfs/kilavuz-yemekbursu-ogrenci-basvuru.pdf

13 Eylül 2023 Çarşamba - 09:09:55

Üniversitemiz birimlerinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrencilere haftalık 10 saati aşmamak üzere brüt 40,00 TL. saat ücreti ödenecektir.

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (https://idari.adu.edu.tr/db/sks/default.asp?idx=31343939 ) uyarınca öğrencilerimizin 25.09.2023-13.10.2023 tarihleri arası OBİS üzerinden başvurularını yapıp çıktılarını imzalayarak çalışmak istedikleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili birimlerin de yönergede belirtilen süreçleri tamamlayıp 20.10.2023 tarihine kadar asil ve yedek aday öğrenci isimlerini dairemize ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Yapacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan Sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

2- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞIEK: 1- Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjan Listesi

28 Ağustos 2023 Pazartesi - 09:36:13

Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın!

20/9/2023 Çarşamba 14:00 60 dk.

Kayıt: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/raff07c38071903a58c9ae1fb6473b532

Research Smarter: Web of Science ve ProQuest Platformları arasındaki entegrasyonlar

27/9/2023 Çarşamba 14:00 60 dk.

Kayıt: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/r30974713f07ec2f35994ac8513d65529

TÜBİTAK ULAKBİM ile Erişiminiz Olan ProQuest Dissertations&Theses Veritabanında Literatür Tarama ve Araştırma İpuçları

28/9/2023 Perşembe 14:00 60 dk.

Kayıt: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rb11eb75c9ef063670702cd6a9b5c8531/

14 Eylül 2023 Perşembe - 15:44:24

Aşağıda bilgisi bulunan online veri tabanı belirtilen tarihe kadar kütüphanemiz kullanıcılarına deneme erişimine açılmıştır. Bu veri tabanına aşağıda yer alan linkten veya kütüphanemiz web sayfasında yer alan "deneme amaçlı veri tabanları" linkinden (https://kutuphane.adu.edu.tr/default.asp?idx=313930 ) ulaşabilirsiniz.

Covidence :

Covidence, dünya çapında yeni dönüşümlere yardımcı olmak için kullanılan bir sosyal girişim platformudur. Sistematiği hızlandırarak yüksek kaliteli bilgiye yönelik bilimsel araştırma iş akışını gözden geçirin.Covidence, tekrarlanan inceleme görevlerinde zamandan tasarruf sağlayarak daha hızlı incelemeye olanak tanır.

Covidence ile şunları yapabileceksiniz:

* Referansları içe aktarma

* Ekran başlıkları ve özetler

* Toplu PDF içe aktarma

* Tam metin ekranı

* Veri ayıklamak için özel formlar oluşturma

* Yanlılık tablolarının riskini doldurma

* Herhangi bir aşamada Covidence'den ihracat

* Başkalarıyla iş birliği yapma

Kayıt linki : self-sign-up link

introduction video

@adu.edu.tr uzantılı mail adreslerinizle giriş yapmanız gerekmektedir.

Erişim adresi : https://www.covidence.org/

Erişim Sona Erme Tarihi : 30 Eylül 2023

14 Ağustos 2023 Pazartesi - 11:03:12

ÜNAK 2023 Sempozyumu, 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde “Yeni Yüzyılda Geleceğin Kütüphaneleri” teması ile Üniversitemiz ev sahipliğinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

ÜNAK 2023 Sempozyumu, ülkemizdeki kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında nasıl gelişeceğine dair fikirleri, deneyimleri ve stratejileri paylaşmak, tartışmak ve keşfetmek, kütüphane profesyonellerinin geleceğe yönelik hazırlık yapmalarını ve kütüphane hizmetlerini geliştirmelerini, ayrıca kütüphane ve bilgi merkezlerinin ülkemizdeki rolünü, eşitlik, erişim ve sürdürülebilirlik, teknoloji ve yeniliklerin kütüphanelerde nasıl kullanıldığını, veri yönetimi ve bilgi erişimindeki güncel gelişmeler vb. gibi konuları ele almayı amaçlanmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren büyük firmalarında stant açacağı etkinlik Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

İlgi duyan araştırmacılarımızı ÜNAK 2023 Sempozyumu’na bekliyoruz. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye https://unak2023.unak.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

9 Ağustos 2023 Çarşamba - 14:40:56

Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM), pandemi, deprem ya da başka nedenlerle bir yakınını kaybeden ve kaybının üzerinden en az 6 ay geçmiş olmasına rağmen kaybın acısını ve üzüntüsünü yoğun şekilde yaşayan Üniversitemiz öğrencileri ve personeline yüz yüze Kayıp ve Yas Terapisi Hizmeti sunmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili destek almak isteyenler Üniversitemiz PDRM’ye başvurabilir.

9 Ağustos 2023 Çarşamba - 13:09:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliği çerçevesinde ulusal enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve teşvik edilmesi amacıyla Üniversitelerarası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması düzenlenmektedir.

Son başvuru tarihi 29 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmış olup yarışmaya ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet adresinde https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=20347 linkte yayınlanmıştır.

1 Ağustos 2023 Salı - 10:00:28

Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi'nde 19-21 Ekim 2023 tarihleri arasında "6. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi'' düzenlenecektir.

Kongreye ilişkin bilgiler https://www.icaeh.net/ link adresinde yer almaktadır.

27 Temmuz 2023 Perşembe - 13:25:01

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 08-11 Mart 2023 tarihleri arasında Bursa Naim Süleymanoğlu SporKompleksinde yapılması planlanan 15. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının ülkemizde 06.02.2023tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 06-09 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:https://robot.meb.gov.tr/

19 Temmuz 2023 Çarşamba - 10:48:42

11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Güncel Gelişmeler Doğrultusunda Eğitim Programları: “Herkes için Eğitim” temasıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliğiyle 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde sadece yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

12 Temmuz 2023 Çarşamba - 16:11:20

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin; yazma becerilerini ortaya çıkararak edebiyat alanına ilgilerini arttırmak, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek; duygu, düşünce, hayal dünyası ve gözlem yeteneklerini keşfetmek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak ayrıca okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla uygun görülecek "Bir Asrın Öyküsü", sloganlarıyla "IV. Gençler Arası Öykü Yarışması'' düzenlenecektir.

Başvuru Tarihi: 02 Mayıs - 01 Eylül 2023

Başvuru Linki: https://gencizbiz.gsb.gov.tr/

İlgili Ek'te yarışma detaylarına ulaşabilirsiniz.

9 Mayıs 2023 Salı - 15:28:00