Resmi Gazete ile Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan 18.05.2023 tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlanı yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

5 Haziran 2023 Pazartesi - 16:08:20

17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlük tarihi konusundaki 2020/915 Esas sayılı davada Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu 14.09.2022 tarih ve 2022/4725 sayılı Kararı ile "17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7nci maddesinde yer alan 'Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer' düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı" gerekçesiyle söz konusu yönetmelik maddesinin iptal edilmesi sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu 15.02.2023 tarihli toplantısında 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğuna karar verilmiştir.

İlgililere başvuru imkânı tanınmasına ilişkin söz konusu karar uyarınca;

2019 yılında Üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında net puanı 30'un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda nihai akademik teşvik puanı 30'un altına düşmüş veya toplam net puanında düşüş olmuş öğretim elemanlarının ekte yer alan takvim ve esaslara uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapmaları, birim komisyon kararlarının (resmi yazı ile ve eki usb) 12 Haziran 2023 tarihine kadar Rektörlüğe teslim edilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT

2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılında gerçekleştirilen başvuru sonucunda akademik teşvik almaya hak kazanmış ancak aşağıdaki hususlar nedeniyle ilave puan alma imkanı bulunan öğretim elemanları ile aşağıdaki hususlar nedeniyle toplam puanı 30’un altında kalması nedeniyle akademik teşvik ödeneği başvurusu yapamamış olan öğretim elemanlarının Akademik Teşvik Ödeneği takvimi ve esaslara uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

1. Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları.

2. İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları.

3. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve önceki yönetmeliğe göre dikkat edilmesi gereken değişikliklere Ek dosyadan ulaşılabilir.

17 Mayıs 2023 Çarşamba - 19:53:09

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Bağırlar’ın kayınpederi Mustafa Bağırlar vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip İzmir Tepecik Merkez Camii’nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

9 Haziran 2023 Cuma - 17:03:45

Başvuru süreci başlamıştır. Lütfen sitemizde (https://yes.adu.edu.tr/tr/) yer alan duyuruları takip ediniz. Başvuru kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Başarılar dileriz.

8 Haziran 2023 Perşembe - 15:14:41

Çin Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'nın ev sahipliğinde, Çin Uzay Vakfı, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Uzay Başkanlığının üyesi olduğu Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü (APSCO) tarafından 24 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Uluslararası Derin Uzay Konferansında "Dünya'ya Yakın Asteroid Savunması İçin Uluslararası Yarışma" ve "İletişim, Navigasyon ve Uzaktan Algılama Queqiao Takım Uyduları Projesi İçin Uluslararası Teklif Yarışması" başlıklı iki farklı yarışma duyurusu yapıldı.

Sırasıyla 20 Haziran 2023 ve 25 Haziran 2023 tarihli son başvuru tarihli yarışmalara takımlar halinde katılım gerçekleştirilecek olup katılım için ön başvuru yapanlar çevrimiçi modelleme eğitimi verilerek desteklenecektir.

Yarışmada bir tema etap ödülü ve bir nihai ödül belirlenmiştir. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve başarı ödülleri tema etapları için verilirken, nihai ödül en iyi başlık ve logo, en iyi tasarım şeması ve en iyi planlama fikri için verilecektir. Yarışmaların kapsamı, katılım şartları gibi daha detaylı bilgilere EK'te yer alan dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

7 Haziran 2023 Çarşamba - 16:24:49

İlim Yayma Vakfı tarafından ilki 2019 yılında gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri'nin bu yıl üçüncüsü düzenlenecektir.

Ülkemizdeki akademik gelişime katkı sağlamak, ilme adanmış ömürleri onurlandırmak ve yaygın etkisi olan nitelikli ürünleri desteklemek için düzenlenen organizasyonun Son Başvuru Tarihi 14 Temmuz 2023'tür.

Ayrıntılı bilgilere https://www.ilimyaymaodulleri.org/ adresinden ulaşılabilir.

7 Haziran 2023 Çarşamba - 11:05:27

Moleküler diagnostik sektöründe yüksek teknoloji cihazlarını ve kitlerini üreten Zivak Firması'nda yetiştirilmek üzere Elektronik, Bilgisayar, Kimya, Biyoloji, Genetik bölümlerinde öğrenim gören stajyerler alınacaktır.

Not: İlgilenen öğrencilerimizin CV'lerini aşağıda verilmiş olan iletişim adreslerinden WhatsApp veya E-Posta yolu ile iletmeleri gerekmektedir.

Zivak Tekhnologies

Fabrika Adresi: ASTIM OSB 3. Cad. No: 11 Efeler/AYDIN

WhatsApp: +09 533 272 30 77

E-Posta: info@zivak.com

Web: https://www.zivak.com/

7 Haziran 2023 Çarşamba - 09:41:06

Sınav kaygısının öğrenci performansını olumlu etkileyecek düzeyde olmasının sınav başarısını etkilediği bilinmektedir. Bu öneminden hareketle, sınav kaygısına yönelik öğrencilerimizi desteklemek amacıyla hazırladığımız “Sınav Kaygısı” kitapçığının öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle…

Kitapçığa Ek'te yer alan dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

5 Haziran 2023 Pazartesi - 10:33:46

Kütüphane Eğitimleri kapsamında aşağıda belirtilen tarihlerde Web of Science webinarı düzenlenecektir.

CLARIVATE HAZİRAN AYI WEBİNARI

Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın!

14/06/2023, Çarşamba 14:00 60 dk.

Kayıt: https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rba5dab744310a49030c138f0ccbc6450

2 Haziran 2023 Cuma - 15:30:38

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımız, hayvanların kulak küpe numarası üzerinden Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Döner Sermaye mutemetliğine 500 TL kapora yatırarak kurbanlığını ayırtabilirler. Ayrılan kurbanlıklarını almaya gelmeyen müşterilerin ödedikleri 500 TL kaporaları iade edilmeyecektir.

2 Haziran 2023 tarihinde ağırlıkları verilen kurbanlıkların bedeli, 22 Haziran 2023 tarihinde tekrar tartılarak ödeme tutarı yeni tartım üzerinden yapılacaktır. Ayrılan hayvanların kalan bedelleri için son ödeme tarihi 23 Haziran 2023 olup Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar bedeli yatırılmayan kurbanlıkların satın almaktan vazgeçilmiş sayılacağından kaporaları iade edilmeyecektir.

Ayrıca Fakülte bünyesinde kurban bayramının 1 ve 2. günü kesim hizmeti verilecektir. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 400 TL karşılığında sıra numarası almaları gerekmektedir.

Kurbanlıkları için aşağıdaki linke tıklayınız

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RW4NXi46NV0mZCq-Bq8PxgpzQgEYhU2j/edit?rtpof=true&sd=trueA279;

Kurbanlık hayvan ayırmak isteyenler için (Mesai saatleri içinde) iletişim numarası:

Tel: 0 256 772 70 22-23 Cep: 0534 059 1009

2 Haziran 2023 Cuma - 15:28:56

Aşağıda bilgisi bulunan online veri tabanları belirtilen tarihe kadar kütüphanemiz kullanıcılarına deneme erişimine açılmıştır. Bu veri tabanına aşağıda yer alan linkten veya kütüphanemiz web sayfasında yer alan "deneme amaçlı veri tabanları" linkinden (https://kutuphane.adu.edu.tr/default.asp?idx=313930 ) ulaşabilirsiniz.

STATdx Radyoloji Online Karar Destek Sistemi:

Elsevier Health Science tarafından sunulan STATdx Radyoloji Online Karar Destek sistemi ile Amirsys Siyah Seri Kitap içeriği ve daha fazlası online kullanımınıza sunulmaktadır. STATdx, içerdiği çok geniş örnekler sayesinde radyoloji uzmanlarının daha hızlı ve daha doğru ‘tanı’ koymasına destek sağlar.

ABD’de bulunan hastanelerin %97’si Elsevier STATdx kullanarak radyoloji doktorlarının doğru, güvenilir tanıya hızlıca ulaşmalarına katkı sağlamakta ve doktor, hasta memnuniyetini arttırmaktadırlar.

STATdx, tüm uzmanlık alanlarında önde gelen radyologlar tarafından yazılan, güvenerek ulaşabileceğiniz geniş kapsamlı bir karar destek sistemidir ve aşağıdakileri kapsamaktadır:

· 4,600’ün üzerinde genel ve karmaşık teşhis bilgisi

· Uzmanlar tarafından seçilmiş ve not eklenmiş 200,000 yüksek kalitede imaj görüntüsü;

· 1,500’den fazla ayırıcı tanı modülü

· 400’den fazla geniş kapsamlı normal görüntüleme anatomisi içeriği

· Kolayca sınıflandırılabilir 20,000 hasta konusu , videolar ve öğretici noktalar

· 200’den fazla temel ve gelişmiş prosedür bilgisi

Erişim Adresi: https://app.statdx.com

Erişim Tarihleri: 17 Haziran 2023

Sunum ve Kullanıcı Eğitimi: https://youtu.be/MuM7f4gXGfE

STATdx Radyoloji Online Karar Destek Sistemi Eğitimi:

Eğitim Kayıt: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoceyorD0tHNSpusXbHKLrCFnfEN9yx4bY

Tarih / Saat: 18 Mayıs – 13:00

Not: STATdx Broşürü ve STATdx Uzaktan erişim rehberi vardır.

18 Mayıs 2023 Perşembe - 08:48:31

Aşağıda bilgisi bulunan online veri tabanı belirtilen tarihe kadar kütüphanemiz kullanıcılarına deneme erişimine açılmıştır. Bu veri tabanına aşağıda yer alan linkten veya kütüphanemiz web sayfasında yer alan "deneme amaçlı veri tabanları" linkinden (https://kutuphane.adu.edu.tr/default.asp?idx=313930 ) ulaşabilirsiniz.

The Cochrane Library kanıta dayalı teşhis koyma veritabanı 1 aylik deneme erişimi 10 Mayis 2023 tarihinden itibaren başlamıştır. Genel hedefi, dünya çapında her gün uygulanan tedavilerin bağımsız olarak değerlendirilip kontrolleri yapılarak mümkün olan en iyi sonucu uzmanlarına sunmaktır. Sağlık alanında karar verme sürecini iyileştirmek, desteklemek için farklı türde yüksek kaliteli, bağımsız kanıtlar içeren bir veri tabanı koleksiyonudur.

İçerik:

* 8,500+ sistematik review, +1,800,000 trial, +2,400 protokol ve +3,000 Cochrane Clinical Answers (klinik soru ve cevap)

* PICO Araması

* Her ay 30+ yeni review

Eğitim ve içerik videoları için lütfen Cochrane Library Eğitim Portalı ‘nı ziyaret ediniz.

Erişim adresi : https://www.cochranelibrary.com

Erişim Sona Erme Tarihi : 10 Haziran 2023

10 Mayıs 2023 Çarşamba - 09:11:41

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin; yazma becerilerini ortaya çıkararak edebiyat alanına ilgilerini arttırmak, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek; duygu, düşünce, hayal dünyası ve gözlem yeteneklerini keşfetmek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak ayrıca okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla uygun görülecek "Bir Asrın Öyküsü", sloganlarıyla "IV. Gençler Arası Öykü Yarışması'' düzenlenecektir.

Başvuru Tarihi: 02 Mayıs - 01 Eylül 2023

Başvuru Linki: https://gencizbiz.gsb.gov.tr/

İlgili Ek'te yarışma detaylarına ulaşabilirsiniz.

9 Mayıs 2023 Salı - 15:28:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 03 Temmuz-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Ulusal Yaz Dönemi Gençlik Kampları"na 12-25 yaş aralığında bulunan Dönemi Gençlik Kampları" gençlerimiz https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden 15 Mayıs-16 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaat edebilecektir.

Ulusal Yaz Dönemi Gençlik Kamplarına katılım tamamen ücretsiz olup gençlerimizin ulaşım, iaşeve ibate giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.

26 Nisan 2023 Çarşamba - 13:27:20