Haberler

‘Ayaklarını Yere Sağlam Bas II Çalıştayı’ Üniversitemizde Düzenlendi

22 Eylül 2023 Cuma - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 333 kez okundu

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Öğüt’ün yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 2237-A BİDEB kapsamında desteklenen ‘2. Ayaklarını Yere Sağlam Bas Çalıştayı’ 22 Eylül 2023 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esra Örenlili Yaylagül’ün katılım gösterdiği çalıştayda, Yükseköğretimde Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Diş Hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Fizyoloji, Fizyoterapi, Hemşirelik ve Tıp bölümlerinde Lisans ve Lisansüstü eğitim gören öğrencilere diyabetin önlenmesinde sağlığı korumak, sürdürmek ve geliştirmek adına gerekli yaşam biçimi davranışını kazandırmak amaçlanıyor.

Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenen çalıştayda açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Serdal Öğüt, “Diyabet sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan ve epidemik boyutlara ulaşan modern ve küresel bir hastalıktır. Sağlık alanında eğitim alan öğrenciler, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdükleri yaşam biçimleri ile kendi akranlarına rol model olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptir. Sağlık alanında eğitim gören öğrenciler sağlığı geliştirmenin önemini kavramalı, toplumdaki bireylerin olumlu sağlık davranışı geliştirmesi için yol gösterici özelliğe sahip olmalıdır. Yaşamı ilgilendiren ve içinde bulunduğumuz toplumda, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmek, yaşam kaliteyi arttırmak ve insanlığa katkıda bulunmak için sağlıklı yaşama ait bilgi ve becerilerimizi artırmak zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda etkinliğin katılımcılara önemli katkılar sunacağına inanmaktayız.” dedi.

Çalıştayda, Üniversitemiz akademisyenlerinden Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Öğüt, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü Dr. Öğr. Üyesi. Ferhat Şirin Yıldız ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Mahmut Çeri ile Prof. Dr. Emrah Atay (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), Doç. Dr. Araz Askeroğlu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Prof. Dr. Nilgün Gürbüz (Süleyman Demirel Üniversitesi), Doç. Dr. Mümin Polat (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi. Nuray Yıldırım (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) eğitmen kadrosunda yer aldı.

2 gün sürecek çalıştayda, 4 farklı üniversiteden alanında uzman 8 akademisyen tarafından ‘Diyabetik Ayağın Gelişim Süreci’, ‘Diyabeti Tanımak’, ‘Diyabeti Tanılama ve Gelişim Süreci’, ‘Diyabetin Önlenmesinde Akran Eğitimi’, ‘Diyabeti Önlemede Sağlıklı Beslenme Modeli’, ‘Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışların Geliştirilmesi’, ‘Diyabetin Sistemler Üzerine Etkisi’ ve ‘Diyabeti Önlemede Egzersizin Rolü’ konularında eğitim verilecek.

Eğitim, 23 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.