Haberler

Devesütü Projesi Desteklenmeye Uygun Bulundu

28 Şubat 2019 Perşembe - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2464 kez okundu

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) önderliğinde; İspanya, Almanya, Fransa İtalya, Hırvatistan gibi Avrupa Birliği ülkeleri ile Cezayir, Fas ve Türkiye’den araştırıcıların ortaklaşa hazırladıkları

“DEVESÜTÜ - Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması” başlıklı proje, Avrupa Komisyonu PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area- Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve Yenilikçilik Ortaklığı) Programı tarafından desteklenmeye uygun bulundu. 

PRIMA, su ve tarımsal gıda sistemlerinin sürdürülebilir yönetimi için ihtiyaç duyulan çözümler geliştiren, bir kısmı AB'nin araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 tarafından finanse edilen, asıl amacı iklim değişikliğinden ağır bir şekilde etkilenen bir bölgede su mevcudiyetini ve sürdürülebilir tarım üretimini geliştirmek için yeni Ar-Ge yaklaşımları geliştiren bir programdır.  

DEVESÜTÜ (CAMELMILK) projesinde üreticiler, işleyiciler, distribütörler ve tüketicilerin de dahil olduğu Akdeniz havzasında deve sütü zincirindeki aktörlerin rekabet gücünü, büyümesini ve etkileşimini güçlendirmek ve ticari etkileşimi arttırmak, iş birliğini kolaylaştırmak ve Akdeniz'in iki kıyısı arasında köprü oluşturmak için AB gıda standartlarına uygun, sürdürülebilir ve verimli deve sütü üretimi ve işlenmesi için teknolojik ve örgütsel yenilikleri benimsemek amaçlanıyor.  

CAMELMILK projesinde Türkiye’yi temsilen Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç (Türkiye Koordinatörü) ile araştırıcı olarak Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca ve Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Alkan Çağlı ile Aydın’dan Kaya Kardeşler Deve Çiftliği ve Ovacık Mandıra yer aldı.