Haberler

“Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi” Kapsamında Yılın Hasadı Başladı

29 Kasım 2023 Çarşamba - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 690 kez okundu

Üniversitemiz Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim üyeleri Prof. Dr. Okan Atay, Prof. Dr. Özdal Gökdal, Doç. Dr. Vadullah Eren ve Öğr. Gör. Ali Kemali Özuğur tarafından yürütülen “Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi” merkez sürüsünde bu yılın hasat mevsimi yani oğlaklamalar başladı.

Çine, Aydın’da yoğun olarak keçi yetiştiriciliği yapılan ilçelerden olup Üniversitemiz Çine MYO tarafından; Çine İlçesine bağlı Kavşit Köyü’nde 2003 yılında ‘Kıl Keçi Yetiştiriciliği’nin durumunun tanımlanması amacıyla başlatılan ön çalışmalarla birlikte yetiştirme altyapısına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermesinin yanı sıra, yetiştiricilerin sorunlarının ve beklentilerinin değerlendirilmesi sağlandı.  Ön çalışmalar sonunda yörede keçi ıslahını hedef alan bir projenin devreye girmesi için gerekli potansiyelin olduğuna karar verilerek; “Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi” başlatıldı. Proje sayesinde, çalışmanın yürütülmesi ile elde edilecek olası kazanımların bu köyden, yöredeki Elderesi, Çatak, İbrahimkavağı, Tatarmemişler ve Topçam gibi köylere yayılması da hedeflendi. 

Yörede orman içi ve kenarı köylerde bulunan kıl keçi işletmelerinin dönüşüme istekli ve koşulları uygun olanlarının, çevresel ıslah boyutu da dikkate alınarak “Melez sütçü keçi yetiştiriciliğine” dönüştürülmesi,  koşulları bu dönüşüme uygun olmayan işletmelerde, kıl keçisi yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni keçicilik işletmelerinin oluşturulması, keçiciliğin kültürel öğelerinin tanıtımına katkı sağlanması gibi temel amaçlara sahip olan proje, bir çatı proje olma özelliğine sahip. Proje kapsamında farklı disiplinlerin bir arada çalışabileceği bir altyapı oluşturularak birçok BAP projesi yürütülmüş, bilimsel bildiri ve makaleler üretildi.

Çine MYO öğretim üyeleri Prof. Dr. Okan Atay, Prof. Dr. Özdal Gökdal, Doç. Dr. Vadullah Eren ve Öğr. Gör. Ali Kemali Özuğur proje kapsamında; “Türkiye’de bundan sonra yöresel ve bölgesel bazda yürütülecek “Keçi Islahı” projelerine bir model oluşturulması da projenin bir başka hedefidir. Proje’den beklenen somut çıktılar ise şunlardır; yörede yarı entansif karakter kazanan işletmelerde melez keçi (Madan Alpini) popülasyonlarının oluşturulması, kıl keçilere oranla 2-3 kat daha fazla süt ve oğlak elde edilmesi, yetiştiriciler arasında örgütlü bir yapı oluşturularak elde edilen sütün kendilerince işletilecek olan mandırada markalı ürünlere işlenmesi, kasaplık oğlak ve damızlık satış organizasyonlarının kurulması, orta vadede, Aydın ilinde damızlık teke gereksiniminin bir kısmının karşılanması, kıl keçi sürüleri için ise damızlık kıl keçi tekesi üretiminin yapılarak sürülerin verim seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında “Merkez Sürüde” İsviçre Kökenli Alpin Irkı ile Kıl Keçiler bilimsel yöntemlerle melezlenmekte ve  genetik yapısı 3/4 oranında Alpin ve 1/4 oranında Kıl Keçi olan “Madran Alpini” keçi tipinin oluşturulması çalışmaları devam ediyor. Merkez Sürünün ilk etapta 200 baş “Madran Alpini” anaç sayısına ulaşması hedefleniyor.. Merkez sürü de “Teke üretimi” yapılacak, bu sürü aynı zamanda Kavşit Köyü ve diğer köylerdeki keçi sürülerini Islah edici “Çekirdek sürü” işlevi de görecek. Merkez sürü tecrübeli bir keçi yetiştiricisinin kontrolünde.39