Haberler

Öğretim Üyelerimizin Kitapları Yayımlandı

1 Nisan 2019 Pazartesi - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 630 kez okundu

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu ve Doç. Dr. Yaşar Kuzucu’nun kitapları yayımlandı.

Editörlüğünü Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu’nun yaptığı ve bölüm yazarı olarak Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gökdaş’ın yer aldığı “Öğretim İlke ve Yöntemleri” kitabının geliştirilmiş 3. baskısı yayımlandı. Kitap, öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili genel kavramlar, eğitim programlarının tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, öğretim sürecinin planlanması, öğrenme-öğretme ilkeleri, öğrenme-öğretme modelleri, genel öğretim stratejileri, biliş ve üst biliş bağlamında öğrenme ve üst biliş süreci, öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, öğrenme-öğretme sürecinde öğretim teknolojilerinin kullanımı ve öğrenen merkezli öğretim yaklaşımlarının ele alındığı on iki bölümden oluşuyor. Kitaba bir önceki baskıdan farklı olarak ‘Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme’ ile ‘Biliş ve Üstbiliş’ olmak üzere iki yeni bölüm eklendi.

Üniversitemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Kuzucu; “Duyguların Farkındalığı ve İfadesi” adlı kitabında, yaşamla birlikte başlayan duyguların, yaşam boyu gelişerek zenginleştiğini, insanların duygusal tepkilerinin birbirinden faklı olup her insanın kendine özgü duygulanım özelliğinin olduğunu, duygulardaki değişmelerin yaşam için gerekli olduğunu ifade ediyor. Duyguları ifade etmeye yönelik hazırlanan psiko-eğitim programını içeren kitabın, alan uzmanlarında eğitim kurumlarında ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren kurumlarda kullanılabileceği öngörülüyor. Ayrıca kitabın, okullarda öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda kullanılmasının öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişmelerine katkısı olabileceği düşünülüyor.