Haberler

Öğretim Üyemizin Afet Yönetimi Adlı Kitabı Yayınlandı

15 Nisan 2021 Perşembe - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 215 kez okundu

Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in hazırladığı “Afet Yönetimi” adlı kitap, Mart 2021’de yayımlandı.

Doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve afetlerin insan yaşamının ayrılmaz unsurları olduğunu belirten Prof. Dr. Fatma Neval Genç,  küresel ve ulusal ölçekte kriz ve afetlerin, siyaset ve yönetimin mücadele etmek zorunda olduğu, önemleri giderek artan temel konular olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Fatma Neval Genç, “Ülkemizde de özellikle doğal afetlerin neden olduğu sonuçlar ve tüm ülkeleri etkileyen COVİD-19 salgını, kriz ve afetlerin toplumsal, siyasal, ekonomik yapı içindeki önemini göstermektedir. Bu kitap, afetler konusunu kamu yönetimi bakış açısından ele almakta. Kavramsal çerçeveden, küresel ölçekte afetlerle mücadele stratejilerinden hareketle, uygulama boyutunda ağırlıklı olarak Türkiye özelinde afetleri, afet yönetim süreçlerini yaşanan afet tecrübeleri çerçevesinde değerlendirmektedir.” sözleriyle kitap içeriği hakkında bilgi verdi.