Haberler

Öğretim Üyemizin Bölüm Yazarlığı Yaptığı Kitaplar Yayımlandı

22 Mayıs 2019 Çarşamba - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 436 kez okundu

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Altunkaya’nın yazarlığını yaptığı dört kitap bölümü yayımlandı. Öğretim Üyemiz Altunkaya, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” adlı kitabın bölüm yazarlığı ile editörlüğünü üstlendi.

Öğretim Üyemiz Altunkaya, “Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi” adlı kitapla başta eğitim fakülteleri olmak üzere "Çocuk Edebiyatı" alanına yeni ve farklı bir bilimsel eser kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Hatice Altunkaya tarafından yazılan  “Yazınsal Çocuk Edebiyatı Türleri” kitabın 8. bölümünde yer alıyor.  Bu bölümde, çocuk edebiyatının kapsamında yer alan şiir, hikaye edici metinler, dilsel gereçler (tekerleme, bilmece, sayışmaca ve bunların çocukların gelişimlerine katkıları), bilgilendirici-öğretici çocuk edebiyatı türleri, çocuk gazete ve dergileri ile çocuk klasikleri konuları ele alınıyor.

Öğretim Üyemiz, “Türkçe Öğretimi” adlı kitapla dilin etkili bir iletişim aracı olarak kullanılabilmesi için temel dil becerilerinin zamanında, doğru ve uygun bir biçimde kazanılması gerektiğini belirterek okullarımızda, Türkçe dersleriyle öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesinin planlandığını vurguladı.  

“Türk Dili 2 Akademik Yazma” adlı kitapla lisans, lisansüstü öğrencileri ile alana ilgi duyan fertlerin akademik yazma eğitimi almaları; onların akademik metinlerden istenilen düzeyde yararlanmalarına ve akademik metin hazırlama yeterliliklerine katkı sunması hedefleniyor.

“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” adlı kitap, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin teorisine yönelik ihtiyaçları giderme yolunda bir katkı sunmak gayesi ile hazırlanarak Türkçe öğretmeni adaylarına, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışan araştırmacılara ve öğretim görevlilerine faydalı olacağı düşünülüyor.