Haberler

Öğretim Üyemizin "Türk Vergi Hukuku" Kitabı 3. Baskısını Yaptı

4 Ekim 2022 Salı - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 259 kez okundu

Üniversitemiz Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın yazmış olduğu “Türk Vergi Hukuku” başlıklı kitabının 3. Baskısı yayınlandı.

Prof. Dr. Sarılı, ders kitabı niteliğinde hazırladıkları kitap çalışmasının kapsam ve konu ağırlıkları itibariyle özellikle fakülte ve meslek yüksekokullarda okutulan “Vergi Hukuku” derslerinde temel kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlandığını söyledi. 

 

Kitap çalışmasının bu baskısında “Uluslararası Vergilendirme” başlıklı bir bölüm daha ilave edilerek, Türk Vergi Hukuku kapsamına giren konuların 13 bölüm halinde ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, “Bu konular; başta Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,  İdari Yargılama Usul Kanunu ile en son yürürlüğe giren kanunlarla Cumhurbaşkanı kararları ve Türk vergi kanunlarında yapılan değişiklikler de dikkate alınarak yürürlükteki tüm vergi mevzuatı çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kitabın tüm öğrencilere ve konuyla ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim.” dedi. 

 

Kitapta, Vergi Hukuku ile İlgili Genel Açıklamalar, Türk Vergi Hukukunun Kaynakları, Vergi Kanunlarının Uygulanması, Vergilendirmeyle İlgili Temel Kavram ve Konular, Mükellefin Ödevleri ve Hakları, Türk Vergi Hukukunda Değerleme ve Amortisman, Türkiye'de Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi, Vergilendirme Süreci ve Vergi Borcunun Sona Ermesi, Türk Vergi Hukukunda Süreler, Vergi Kabahat ve Suçları ile Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Kamu Alacaklarının Takibi ve Tahsili  ve Uluslararası Vergilendirme gibi bölümler yer alıyor.