Haberler

“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Çalıştayı" Başladı

15 Nisan 2019 Pazartesi - Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 934 kez okundu

Üniversitemizce düzenlenen "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Çalıştayı" 15 Nisan 2019 tarihinde Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğe aynı zamanda çalıştayın onursal başkanı olan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Aydın, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut  ve çeşitli üniversitelerden yaklaşık 40 akademisyen katıldı.

Kitle kültürü,  karşı kültür, milli kültür, evrensel kültür, bilim, sanat, demokrasi, etik, kültür öğretiminin teknik, estetik, psikolojik, sosyolojik dinamikleri ve yabancı dil olarak Türkçe  öğreticisi yeterlilikleri, yabancı dil olarak Türkçe öğretim setlerinin yeterlilikleri konu başlıklarının ele alındığı çalıştayda uluslararası standartlarda dil öğretimi ve kültür transferi üzerine yapılan çalışmalar aktarıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir  yabancılara dil öğretiminin stratejik önemini vurguladı. Rektörümüz Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Dünyada ülkeler arası iletişimin bir hayli ilerlediği, bölgesinde lokomotif bir güç olan ülkemizin de jeopolitik, jeostratejik, jeoekonomik ve jeokültürel konum itibarıyla birçok ülke  ile etkileşim içerisinde bulunduğu bir dönemdeyiz. Türkiye’nin dışa açılan penceresi durumundaki “Uluslararası Öğrencilerimiz” bu iletişimin daha sağlıklı olması ve ülkemizin doğru şekilde tanıtımı açısından oldukça önemli. Nitekim uluslararası öğrencilerimiz, bizim ‘Gönüllü Kültür Elçilerimizdir’. Ülkemizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz yabancı öğrencilerimize sadece dil öğretmek veya akademik eğitim vermek değil, kültürümüzü de tanıtmak birincil sorumluluklarımızdandır. Bu noktada başta üniversitemizde bulunan Türkçe öğretim merkezleri olmak üzere, tüm akademik birimlerimize, akademisyenlerimize, öğretmenlerimize, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmektedir. Eğitim camiamızın akademik eğitim yanında kültürümüzün önemli bir parçası ve taşıyıcısı olan dil öğretimine dolaylı olarak da kültür aktarımına katkı yapması doğal bir gerekliliktir.” diye konuştu.

Üniversitemizin, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü alanlarında yapılacak olan etkinliklerde üzerlerine düşen katkıyı her zaman sağlayacaklarını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, katkı ve destekleri için başta Türk Dil Kurumu’na olmak üzere, organizasyonu düzenleyen öğretim üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalıştaya Katılım Gösteren Akademisyenler

Çalıştay Düzenleme Kurulu :

Dr.Öğr.Üyesi Gülnur Aydın              Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   

Dr.Öğr.Üyesi Ali İhsan Yapıcı          Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Karaca         Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Öğr. Gör. Hamza Özkan                 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Öğr. Gör. Nilay Akay Gökalp          Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Katılımcılar :

Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmad Nahmadov          Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç.Dr. Hasan Gültekin               Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Yakıcı                         Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Nezir Temur                    Gazi Ünivesitesi

Prof.Dr. li Fuat Arıcı                     Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş       Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Göçer                       Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Musa Çiftçi                    Uşak Üniversitesi

Doç.Dr. Zekerya Batur               Uşak Üniversitesi

Prof.Dr. Nebihat Özdemir          Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Nermin Yazıcı              Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Nurettin Demir             Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr. Mevlüt Erdem              Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr. Mustafa Durmuş          Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr. Ahmet Akkaya             Adıyaman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kayabaşı       Adıyaman Üniversitesi

Doç.Dr. Ahmet Zeki Güven            Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Alparslan Okur                 Sakarya Üniversitesi

Doç.Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal      Kütahya Dumlupınar Ünivesitesi

Doç.Dr. Mesut Gün                       Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç.Dr. Ömer Tuğrul Kara           Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın Yılmaz                İstanbul Üniversitesi 

Öğr. Gör. Yusuf Günaydın          Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi