Üniversitemiz logosu, 1993 yılında düzenlenen logo yarışmasının sonucunda belirlenmiştir. Toplam otuz beş logo içinden seçilen Üniversite logomuzda; logoyu çevreleyen ‘Adnan Menderes Üniversitesi’ yazısı Üniversitemizin adını, ‘1992’ tarihi Üniversitemizin kuruluş yılını, logonun ortasındaki amblem ‘kalem’i temsil etmektedir. Dik duran bir kalem görünümündeki amblem, eğitimi ve okuryazarlığı ifade etmektedir.

Resmi Gazete’de 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Yükseköğretim Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereğince; Üniversitemizin adı ‘Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ olarak değişmiş, söz konusu tarihten itibaren logomuza Aydın ibaresi eklenmiştir.
39